Gửi đề nghị hoặc ý kiến của bạn ...

AD kiểm tra giúp mình lỗi sao mình nhập đúng Gõ kết quả phép tính vào ô trống rồi mà cứ báo là Mã bảo mật không chính xác!

AD kiểm tra giúp mình lỗi sao mình nhập đúng Gõ kết quả phép tính vào ô trống rồi mà cứ báo là Mã bảo mật không chính xác!

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
AdminJimmy (CS khách hàng, RAOVAT.VN) responded  · 

Mình kiểm tra lại rồi, hệ thống vẫn hoạt động bình thường, bạn làm phép tính cộng và gõ kết quả vào ô trống là được

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base