Gửi đề nghị hoặc ý kiến của bạn ...

Cách khắc phục lỗi Error 400 khi đăng nhập bằng Google

Lỗi 400 xảy ra khi bộ nhớ cookies trên trình duyệt bị đầy

Để khắc phục lỗi này khi đăng nhập bằng tài khoản Google, bạn có thẻ làm như sau.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete. Sau đó đánh dấu chọn Cookies and Website data, rồi nhấn nút Clear

6 Bình chọn
bình chọn
Đăng nhập
Kiểm tra!
(đang nghĩ ...)
thiết lập lại
hoặc đăng nhập với
 • facebook
 • google
  Password icon
  Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
  Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
  AdminJimmy (CS khách hàng, RAOVAT.VN) chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

  5 nhận xét

  Đăng nhập
  Kiểm tra!
  (đang nghĩ ...)
  thiết lập lại
  hoặc đăng nhập với
  • facebook
  • google
   Password icon
   Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
   Đang gửi...
   • hieu đã bình luận  ·   ·  Báo vi phạm không đúng

    Cách khắc phục lỗi Error 400 khi đăng nhập bằng Google

    Lỗi 400 xảy ra khi bộ nhớ cookies trên trình duyệt bị đầy

    Để khắc phục lỗi này khi đăng nhập bằng tài khoản Google, bạn có thẻ làm như sau.

    Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete. Sau đó đánh dấu chọn Cookies and Website data, rồi nhấn nút Clear

   Phản hồi và tài liệu giải đáp