Tôi có phải tạo tài khoản mới khi muốn đăng tin?

Có, bạn bắt buộc phải tạo tài khoản mới trên hệ thống raovat.vn để có thể đăng tin rao vặt

Để tạo tài khoản bạn phải sở hữu một địa chỉ email

Feedback and Knowledge Base